Miło nam donieść, że w dniu 18 kwietnia 2018 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Choinek. Zebranie założycielskie odbyło się w sierpniu 2017 roku w Łebie. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 21 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających reprezentujących najlepsze polskie plantacje.

Za najważniejsze cele Stowarzyszenia przyjęliśmy:

  • Dbanie o szeroko pojętą etykę biznesu w naszej branży
  • Ustanowienie wspólnych standardów jakościowych
  • Promocja choinek naturalnych z polskich plantacji
  • Edukacja hurtowników, detalistów i konsumentów w kwestiach ekologii, jakości i przewag polskich choinek naturalnych
  • Wymiana doświadczeń zawodowych i integracja plantatorów
  • Monitoring rynku choinek poprzez badania oraz wymianę informacji ze stowarzyszeniami z 12 innych krajów Europy
  • Lobbing
  • Promocja Członków Stowarzyszenia.

Jesteśmy dumni z przynależności do Stowarzyszenia!